ASHIQ KA Student, Tamil Nadu open university
Chennai
ASHIQ KA Student, Tamil Nadu open university
Chennai

Freelancer/consultant
Co-found

Freelancer/consultant

Co-found


Idea about business