@lakshanir

 

I R lakshan Rajkumar

Student

SRM University

Chennai, IN

Hii πŸ‘‹πŸ»

I can I can

Collaborate

Give feedback

Freelance/consult

Looking for Looking for

Startup to join

Smart people

Startup ideas

Skills & expertise

 

I do financial analysis, Market research, Database management & Technologies.

People Skills, EQ

Build influence

Self-confidence

Teamwork

Leadership

Good communication

Genuine interest in others

Open-mindedness

Ability to be supportive and motivate others

Sense of humor

Public speaking

Languages

English: Fluent Tamil: Fluent Hindi: Intermediate

I Care About

 

Access to healthcare

Children's education

Children's rights and safety

Diversity & inclusion

Experience

 
Student
SRM University