Thariq Ahamad A Director, Brine Software Solutions Pvt.Ltd
Chennai, Tamil Nadu
Thariq Ahamad A Director, Brine Software Solutions Pvt.Ltd
Chennai, Tamil Nadu

Investor
Collaborator
Mentor
Collaborate

Investor

Collaborator

Mentor

Collaborate


PHP, MySQL, Codeigniter